25%

Zniżka Zamościanina

25% zniżki na wykonanie usługi spawania (klejenia) plastiku i diagnostyki samochodowej oraz pierwszeństwo w wykonaniu (poza kolejką).

Miejsce

P.W. KAJTUŚ-Iwona Dzik