10%

zniżka na bilety

 Uprawnia do zniżki na bilet do kina w wysokości 10% od ceny regularnej. Karta nie uprawnia do zniżek w przypadku zakupów on-line, na seanse i wydarzenia specjalne oraz nie łączy się z promocją tanich wtorków oraz z Kartą Dużej Rodziny, promocją biletów rodzinnych. Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości.

Miejsce

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu