Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu jest wyjątkowym miejscem na kinowej mapie Polski. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej oraz prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. Cyklicznie odbywają się w nim spotkania w wybitnymi twórcami filmowymi, festiwale filmowe oraz przeglądy kina europejskiego i światowego. Wśród odbiorców najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy regionu (w tym dzieci i młodzież), a także turyści oraz środowiska twórcze, związane z polską kinematografią. W salach kinowych CKF „Stylowy” organizowane są konferencje i sympozja naukowe o charakterze lokalnym i międzynarodowym.