Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera

- utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych oraz ich ekspozycja

- zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających reprodukcję zwierząt

- działalność popularyzatorska z zakresu biologii, ochrony przyrody i środowiska naturalnego

- stworzenie odpowiednich warunków zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności poprzez zapewnienie niezbędnej obsługi ruchu turystycznego na terenie Ogrodu

- wymiana, zakup i sprzedaż zwierząt

- sprzedaż wydawnictw o tematyce zoologicznej oraz znaczków reklamowych

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oferta promocyjna dla posiadaczy :Karty Zamościanina (ulgi i uprawnienia, % zniżki na zakup/usługę):

- 20% ZNIŻKI OD BILETU NORMALNEGO

- 20% ZNIŻKI OD BILETU ULGOWEGO