Muzeum Zamojskie w Zamościu

Muzeum Zamojskie w Zamościu jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, której celem jest działalność określona w art.1ust.1 ustawy o muzeach. Misją Muzeum Zamojskiego w Zamościu jest gromadzenie, ochrona i popularyzacja wielokulturowego dziedzictwa  Miasta Zamość, wpisanego na Listem Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz regionu zamojskiego. Muzeum wypełnia misję poprzez gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwację oraz udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych zabytków związanych z archeologią, historią, sztuką i etnografią regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne.

Oferta promocyjna dla posiadaczy " Karty Zamościanina" ( ulgi i uprawnienia, % zniżki na zakup/ usługę): 

-5% na zakup biletów wstępu.